۹ روش فوق العاده و شگفت انگیز برای درس خواندن

بسیاری از دانشجویان از همان دوران ابتدایی به دنبال شیوه صحیح یادگیری و درس خواندن بوده اند و از
شیوه هایی مانند حفظ کردن گرفته تا حبس کردن خود در یک اتاق.

ولی در اینجا شیوه های موثری برای مطالعه آورده شده است. 

۱ – تغییر متناوب مکان مطالعه و درس خواندن:

اگرچه بسیاری از دانشجویان به مطالعه در کتابخانه شدیدا معتقد هستند، اما دانشمندان علم ادراک بر این
باورند تغییر متناوب محیط مطالعه برای یادگیری بسیار موثر است.

چرا که حافظه انسان بر اساس موقعیت و مکان شکل میگیرد در نتیجه تغییر محیط مطالعه، میزان به خاطر سپردن چیزهایی که یاد گرفتهاید را افزایش خواهد داد.


۲ – مطالعه و انجام تکالیف گروهی:

هیچ وقت قدرت همکالسان و هم گروه های خود را دستکم نگیرید به ویژه وقتی که بر روی یک مسئله دشوار کار میکنید.

تقسیم مسوولیت یکی از راههای موثر جهت فائق آمدن بر مشکالت و کاهش حجم کاری و درسی میباشد و به شما اطمینان میدهد که درس را بهتر بفهمید. این فعالیت گروهی ممکن است حتی منجر به پیدا کردن یک دوست جدید شود.


۳– استفاده از کارتهای فلش:

بعضی وقتها بهترین شیوه، همان شیوهای است که همیشه از آن استفاده میشود.

درست است که کارتهای فلش قدیمی هستند اما هنوز وسایل خوب و قابل اتکایی هستند. نوشتن نکتهها، تعاریف و توضیحات بیش از یک بار، به نقش بستن اطالعات در حافظه کمک میکنند.

ضمن اینکه این کارتها یک وسیله بسیار عالی جهت یادآوری و تداعی تعریفها میباشند. 


۴ – امتحان دادن:

هر چقدر هم که از امتحان تنفر داشته باشید اما مطالعات نشان میدهد یک ارزشیابی جدی مانند امتحان نه تنها مؤید میزان دانش دانشجویان است بلکه میتواند کیفیت و ارزش علمی دانشجویان را نیز افزایش دهد.
آزمونهای متناوب به یادگیری دوباره و به خاطر آوردن اطالعات ما کمک میکند، ضمن اینکه در هنگام آماده شدن برای امتحانات نهایی تازه به ارزش و عملکرد امتحانات طول ترم پی میبریم.


۵ – خوابیدن:

یک ذهن خسته، ذهنی کند است. پس به اندازه کافی بخوابید و شاهد افزایش معدل درسی خود باشید.


۶ – خود را در هیچ گروه یا دستهای قرار ندهید :


دانشجویان اغلب خود را در یک دسته خاص طبقهبندی میکنند. به عنوان مثال خود را دانشجوی دارای هوش دیداری یا دارای هوش شنیداری قلمداد میکنند یا اینکه برخی معتقدند طرف چپ مغزشان فعالتر است یا برخی بر این باورند که طرف راست مغزشان فعالتر است.

تحقیقات نشان میدهد که این طبقه بندی ها به میزان زیادی همراه با خطاست.

بهترین شیوه این است که به جای نگرانی درباره اینکه در کجای فرآیند یادگیری قرار دارید، مناسب ترین شیوه یادگیری را مطابق با تواناییهای خود پیدا کنید.


۷ – حضور در کلاس:


شاید این مسئله بدیهی و واضح باشد. اما سخنرانیهای طوالنی استادان و زمان شروع کالسها در ساعات اولیه صبح، اغلب باعث شده شرکت در کالس تا حدودی سلیقهای و دلبخواهی شود. بهترین شیوه برای آمادگی در امتحانات، حضور در کالس درس میباشد.

در این صورت میتوانید با سلسله مراتب درسی آشنا شده و از مطالبی که از آنها امتحان گرفته میشود، مطلع شوید.


۸ – خود را غرق جزوهها و منابع درسی متعدد نکنید:


با توجه به این ضربالمثل قدیمی که کیفیت بهتر از کمیت است، یافته های دانشمندان نشان میدهد غرق شدن
در خیل عظیم جزوه ها و کتابهای درسی متعدد شیوه موثری برای یادگیری نیست.

بلکه بهترین شیوه تمرکز بر روی یک موضوع و وقت گذاشتن بر روی آن تا زمان تسلط کامل بر روی مطالب موجود در آن کتاب میباشد.
همیشه سعی کنید کمتر بین موضوعات مختلف گشته ومنبع خود را تغییر دهید. به عبارت ساده تر از این شاخ
به آن شاخ نپرید در این صورت کمتر خسته شده و بیشتر یاد میگیرید.


۹ – منظم باشید:


تنها چیزی که از داشتن یک ضرباالجل زمانی بدتر است، از دست دادن این ضرباالجل میباشد. پس سعی
کنید همیشه منظم باشید و از تعلل و به تعویق انداختن وظایف خود اجتناب کنید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی کافه کنکور دنبال کنید…

تلگرام کافه کنکور

اینستاگرام کافه کنکور

امتیاز شما از 1 تا 5
اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید: